Zvířata v Praze 12

Chci vám přiblížit zvířata, která žijí spolu s námi v Praze 12. Která bychom při troše štěstí mohli potkat, ať už při procházce přírodními památkami Modřanská rokle, V Hrobech, Komořanské a modřanské tůně, Cholupická bažantnice nebo přírodní rezervací Šance.

Anebo cestou do školky, školy či do práce. Dívejme se kolem sebe a kudy jdeme, často totiž narazíme na stopy. Ty nám napoví, kdo tu byl před námi, zda se procházel, utíkal nebo lovil.

Vybrala jsem trochu nezáživnou mapu, to abyste viděli, kam za chráněnou přírodou :o).

Budu se soustředit na zvířata, která jsou u nás obvyklá, přestože přírodní park Modřanská rokle – Cholupice poskytuje útočiště i vzácným druhům živočichů.

 

Více podrobností  najdete zde PP, PR:

PP Modřanská rokle

https://cs.wikipedia.org/wiki/Modřanská_rokle

PP Cholupická bažantnice

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cholupick%C3%A1_ba%C5%BEantnice

PP V Hrobech

http://www.praha-priroda.cz/chranena-priroda/zvlaste-chranena-uzemi/v-hrobech/

PP Komořanské a modřanské tůně

http://www.praha12.cz/komoranske-a-modranske-laguny-chranenym-uzemim/d-35789/p1=6420

PR Šance

https://cs.wikipedia.org/wiki/Šance_(přírodní_rezervace)

Něco navíc: Jaký je rozdíl mezi PP (přírodní památkou) a PR (přírodní rezervací)?

Zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny:

PP: Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk.

PR: Menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.