Zvířata kolem nás

Stránky jsou ve výstavbě. Omluvte prosím nedokonalý popis.

Obojživelníci

Ropucha obecná

stopa: na předních nohách má 4 prsty, na zadních 5 prstů

potrava: slimáci, housenky, červi

Skokan štíhlý

stopa: na předních nohách má 4 prsty, na zadních 5 prstů

potrava: drobní bezobratlí

Plazi

Ještěrka obecná

stopa: má 5 dlouhých prstů, pobytová stopa – svlečená kůže

potravina: hmyz – pavouci, housenky, červi

Slepýš křehký

stopa: nemá končetiny, pobytová stopa – svlečená kůže, po částech

potravina: slimáci, žížaly

Užovka obojková

stopa: nemá končetiny, pobytová stopa – svlečená kůže, v celku

potravina: ryby

Zmije obecná

stopa: nemá končetiny, pobytová stopa – svlečená kůže, v celku

potravina: drobní hlodavci – myši, hraboši

Ptáci

Bažant obecný

stopa: bývá 6,5 – 9 cm dlouhá, 8 cm široká. Při procházce má kroky dlouhé 10 – 30 cm, při úprku až 50 cm a člověk by mu nestačil.

potravina: mláďata baští žížaly, pavouky a trávu, dospělí hlavně trávu, semena, šneky a ještěrky

 

Sova pálená

stopa: vývržky hladké, lesklé jakoby lakované, bez patrných kostí

potravina: ze všech sov nejširší spektrum drobných savců

 

Sýček obecný

Káně lesní

Jestřáb lesní

Krahujec obecný

Rorýs obecný

Vlaštovka obecná (rozdíl Jiřička)

Sýkora koňadra

Kos černý

Labuť velká

stopy: při chůzi šmajdá – tlapky se jí stáčejí doprostřed. Mezi prsty má plovací blánu. Vzadu má krátky prstík. Celá stopa je 17-20 cm dlouhá.

potrava: vodní rostliny

 

Kachna divoká

stopy: u potápivých kachen jsou otisky vnějších prstů delší než vnitřních prstů. U plovavých kachen je nejdelší střední prst, krajní jsou stejně dlouhé.

potrava: vše – vodní rostliny, plži, mlži..

Husa

Kachna

Slepice

 

Savci domácí

Kůň

Ovce

Koza

Pes

stopa:spodní části prstových bříšek jsou natlačeny do středu stopy, nasedají ke středovému mozolu. Drápky se také většinou otisknou. potrava:

Kočka

stopa: Drápy při chůzi vůbec nepřijdou do styku s podkladem, otisknou se prstová bříška a středový mozol

potrava:

myš

Savci volně žijící

Srnec obecný

stopa: Při chůzi jsou kroky dlouhé 60 – 90 cm, zadní spárky kladeny do předních jako u prasete. Při klusu je kladení spárků podobné, ale krok je delší, 100 – 130 cm. Při rychlém běhu jsou zadní tlapky předhazovány a skoky mohou být až 6 metrů dlouhé. Spárky jsou vpředu rozevřené, otiskují se i paspárky, obzvlášť při běhu. Došlapují (jako všichni sudokopytníci) na špičky 3. a 4. prstu (prostředník a prsteník), drápy se jim změnily v kopýtka = spárky. Stopy jsou dlouhé 3,5 – 4,5 cm a široké 3 cm.

potrava: byliny, plody, tráva

Muflon

stopa: Otisky jsou 5,5 – 6 cm dlouhé a 4,5 cm široké. Spárky předních končetin bývají rozevřenější než u zadních.Délka kroku při chůzi je 80 – 120 cm, došlapuje zadními spárky do předních otisků. Při úprku předhazuje zadní končetiny před přední.

potrava: byliny, traviny

Prase divoké

stopa: Při chůzi dělá prase kroky 60 – 80 cm dlouhé, mladší 40 – 60 cm dlouhé. Zadní spárky (paznehty) klade do otisků předních. Při úprku předhazuje zadní nohy před přední – stopy se otiskují samostatně. Vždy se otiskují i paspárky – pátý prst. Tím stopu jasně odlišíme od stopy jelení čí dančí. Stopa je 5 – 8 cm dlouhá a 4 – 6 cm široká u kňoura (samce prasete). U samice je drobnější: 3 – 4,5 cm dlouhé a 2,4 – 4 cm široké.

potrava: všechno – brambory, kukuřice, myši, žížaly

Liška obecná

stopa: otisk je asi 5 cm dlouhý a 3 cm široký. Stopa je podobná psí, ale prostřední 2 prsty má výrazně předsunuty dopředu, 1. a 4. prst po stranách u bříška

potrava: lesní plody, žáby, myši, zajíci

Králík divoký

stopa: O něco menší než stopa zajíce (přední je 3 cm dlouhá, zadní 4 cm dlouhá). Vpředu jsou otisky větších zadních tlapek, vzadu v linii přední tlapky, dohromady tvoří písmeno Y. Někdy se však jeho stopy podobají rozložením tlapek veverčím stopám! Při úprku skáče asi 1 metr dlouhými skoky. V klidném hopkování jsou stopy hustě za sebou, při mírném zrychlení jsou od sebe 30 cm.

potravina: Byliny, zemědělské plodiny. V zimě králíci okusují pupeny, kůru stromů a mladé výhonky.

Zajíc polní

stopa: Zajíc má podstatně větší stopu než králík divoký, jinak je ale v podstatě stejná. Stejný je i způsob běhu.

potrava: šťavnaté byliny, trávy, výhonky obilí

Kuna skalní, kuna lesní

stopa: otisk přední tlapky je 4-4,5 cm dlouhý, 2,5-3,5 cm široký. Kuna má 5 prstů, otiskují se i drápky. Plochu tlapky má silně osrstěnou.

potrava: hlodavci, ptáci, lesní plody

Bonus: rozdíl mezi kunou lesní a skalní?

lesní: náprsenka medově žlutá a končí zaokrouhleně na hrudi (takový bryndák)

skalní: náprsenka bílá, pokračuje na obě přední tlapky tak ke kolínkům 🙂

Veverka obecná

stopa: vpředu je pětiprstá zadní tlapka (5 cm dlouhá, 2,5-3,5 cm široká), vzadu za nimi, více u sebe jsou čtyřprsté zadní tlapky (4 cm dlouhé, 2 cm široké)

potrava: semínka, houby, vajíčka i mláďata ptáků

Krtek obecný

stopa: otiskují se zadní tlapky, z předních lopatovitých jen drápky

potrava: hmyz, žížaly, ještěrky

stopa: 5 prstů s drápky, tlapka s výraznými mozoly. Zadní tlapka 3 cm, přední tlapka 2 – 2,5 cm.

potrava: slimáci, brouci, žížaly, plody

Myšice lesní

stopa: Klidná myšice dělá asi 10 cm dlouhé skoky. První je otisk pětiprsté zadní tlapky 3 cm dlouhé, 1 cm široké. Tam, kde končí, začíná otisk přední tlapky, čtyřprsté, 1 cm dlouhé a 1 cm široké. Pokud je myšice na útěku, skáče skoky až 60 cm dlouhými. Vprostřed bývá otisklá přerušovaná rýha po ocásku.

potrava: houby, ty naše oblíbené – na kloboucích jsou jasně vidět stopy po 2 řezácích, žaludy, ořechy, semena

Zdroje:
http://www.chovzvirat.cz/zvire
http://prokopskeudoli.org.uvirt11.active24.cz/index.php/cs/ochranarske-aktivity/zachrana-zivocichu/29-zaby-a-jejich-ochrana
http://zaba.webgarden.cz/rubriky/z-ucebnic/skokani/skokan-stihly
http://www.7psborac.org/
http://www.chovzvirat.cz/zvire/2792-krtek-obecny/
Co v přírodě nevidíme