Kam s velkoobjemovým plastem?

Sběrný dvůr v Praze 12

Sběrný dvůr v Praze 12 se nachází v ulici Generála Šišky. Je otevřen celoročněs výjimkou nedělí a svátků. Občané s trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy zde mohou zdarma (v jiném případě za úhradu) odkládat veškerý vytříděný komunální odpad, ze stavebních odpadů pouze odpadní beton, cihly, tašky a keramické stavební odpady do 1 m3 a jiných odpadů do 3 m3.

Provozní doba

V zimním období (zimní čas):

Den Čas
pondělí-pátek 8:30 – 17:00
sobota 8:30 – 15:00

V letním období (letní čas):

Den Čas
pondělí-pátek 8:30 – 18:00
sobota 8:30 – 15:00

 

Informace týkající se provozu sběrného dvora získáte na Správě bytových objektů Praha – Modřany na tel.: 241 040 733 nebo přímo ve sběrném dvoře na tel.: 244 400 164